Quy định và hình thức thanh toán

1. Việc thanh toán cho Sản Phẩm đặt hàng thông qua Bigbang Hàng Hiệu có thể được thực hiện thông qua một trong các phương thức sau:

- Tiền mặt khi nhận hàng (COD)

- Thẻ thanh toán nội địa hoặc quốc tế, thanh toán online qua ví VNPay.

GoldenTouch sẽ không chịu trách nhiệm đối với các hành vi gian lận liên quan đến thẻ tín dụng. Đối với những Đơn Đặt Hàng có giá trị từ 5 (năm) triệu đồng trở lên, Bigbang Hàng Hiệu chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước.


2. GoldenTouch có thể thay đổi phương thức thanh toán mà theo đó việc thanh toán cho Đơn Đặt Hàng trên Bigbang Hàng Hiệu có thể bị ảnh hưởng và những thay đổi đó sẽ được thông báo đến Khách Hàng thông qua email hoặc thông báo trên trang web của Bigbang Hàng Hiệu.


3. Nếu Khách Hàng đã thanh toán cho Đơn Đặt Hàng nhưng Đơn Đặt Hàng bị GoldenTouch từ chối hoặc bị Khách Hàng hủy bỏ trước khi GoldenTouch chấp nhận Đơn Đặt Hàng, Khách Hàng sẽ được hoàn lại tiền. Tuy nhiên thời điểm bạn nhận được khoản tiền hoàn lại sẽ còn phụ thuộc vào thời hạn mà ngân hàng của bạn xử lý khoản hoàn lại. GoldenTouch sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, thiệt hại, hoặc chi phí mà bạn hoặc bất kỳ cá nhân nào khác phải gánh chịu như là hệ quả của sự chậm trễ trong việc xử lý khoản hoàn lại của ngân hàng của bạn.